Đang tải... Vui lòng chờ...

Các tiêu chí quan trọng để lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

 

Việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh và tỷ lệ nước thải được xử lý trong một khu vực nhất định. Một vài điều dưới đây có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn vấn đề xử lý nước thải trước khi đi vào lựa chọn công nghệ để áp dụng tại khu vực của mình.

1. Hiệu quả xử lý của công nghệ: Đảm bảo mức độ cần thiết làm sạch nước thải, có tính đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.

2. Tiết kiệm đất xây dựng.
3. Quản lý, vận hành và bảo dưỡng phù hợp với năng lực trình độ quản lý, vận hành của địa phương.
4. Chi phí đầu tư hợp lý trong đó tính đến cả sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.
5. Phù hợp với đặc điểm điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất thủy văn của khu vực và khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận.
6. An toàn và thân thiện với môi trường.
7. Có khả năng mở rộng về công suất hay cải thiện hiệu quả xử lý trong tương lai.
8. Đảm bảo hoạt động ổn định khi có sự thay đổi bất thường về chất lượng nước đầu vào, thời tiết và biến đổi khí hậu.
9. Mức độ phát sinh và xử lý bùn cặn.
10. Tiết kiệm năng lượng, có khả năng tái sử dụng nước thải, bùn thải sau xử lý.

In văn bản

Bản quyền thuộc về công ty Quang Toán